Info





























Past












































Up-coming










 















































Info




























Current










sketching on new installations

by reconfiguring existing materials/objects





Past































News









24.08.2023



VENUE

Alter Festival




01.09.2023



VERNISSAGE

Hvad ville der være sket? noget er

tabt, noget  er tilbage og åh jeg

mindes





02.09.2023



OFF-SITE PROGRAM

Juxtapose Art Fair







Contact







Instagram ︎


Facebook ︎


Email ︎







Visit







Aarhus Scooter


︎︎︎














Web-design:

Tyra Matilda Rex


















News










24.08.2023



VENUE

Alter Festival




01.09.2023



VERNISSAGE


Hvad ville der være sket? noget er

tabt, noget er tilbage og åh jeg

mindes





02.09.2023



OFF-SITE PROGRAM


Juxtapose Art Fair










Contact







Instagram ︎


Facebook ︎


Email ︎











Web-design:

Tyra Matilda Rex









Studio iovermorgen






currently working on...




sketching on new installations







reconfiguring existing materials